Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Bewoners PUUR Wonen ontvangen materialenpaspoort woning


Het is de duurzaamheidsambitie van Giesbers die ervoor zorgt dat alle kopers van PUUR Wonen een uniek materialenpaspoort van hun inmiddels opgeleverde woning krijgen. Dit digitale paspoort geeft inzicht in alle producten en bijbehorende materialen die in de woning verwerkt zijn. Zoals het eigendom van een woning en het onderliggende kavel worden vastgelegd in het Kadaster, worden de producten en bijbehorende materialen van een woning aan de hand van het materialenpaspoort vastgelegd in het Madaster. Het paspoort dat de bewoners ontvangen is specifiek voor hun woning en uniek in Nederland!


Materialenpaspoort draagt bij aan volledig circulaire woningbouw

Hiermee loopt Giesbers vooruit op aangekondigde regelgeving die een materialenpaspoort voor nieuwbouwwoningen in de komende jaren verplicht gaat stellen. Deze verplichting kan in lijn worden gezien met het energielabel waarvoor dit al jaren geldt. Het energielabel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar energieneutrale woningbouw. Het materialenpaspoort draagt bij aan het bereiken van een volledig circulaire woningbouw als antwoord op de steeds schaarser wordende grondstoffen.

(Toekomst)waarde materialenpaspoort

Halverwege oktober ontvingen de bewoners van de eerste dertig woningen hun paspoort. Sander Beeks van Madaster vertelde hen samen met Britt Wezendonk en Paul van Doorn van Giesbers meer over wat je kunt met zo’n paspoort en wat de waarde ervan is. Zij namen de bewoners mee in de bijzondere woning die ze gekocht hebben en legden uit wat een materialenpaspoort inhoudt, wat je hierin kunt bekijken van je woning en welke (toekomst)waarde het paspoort heeft.

De aanwezige kopers zijn enorm enthousiast over en betrokken bij deze manier van bouwen. “Gaaf om onderdeel van een super uniek bouwproject te zijn en in een woning van hout te wonen.” Daarvan getuigt ook de opmerking van een van hen dat ze eigenlijk helemaal niet in Meerhoven wilden wonen, maar de natuurlijke inrichting en bouwmethodiek van PUUR Wonen hen echt overtuigd hebben. Een andere bewoner vertelt in eigen woorden wat dit paspoort voor hem betekent: “Het is voor mij als zzp’er heel belangrijk te weten welke waarde ik in handen heb, daar helpt een materialenpaspoort bij.” Want een materialenpaspoort geeft inzicht in de producten en bijbehorende materialen die gebruikt zijn in de woning, en geeft daarmee de financiële waardering weer. Bewoners kunnen hun woning ook in 3D bekijken, waarmee bijvoorbeeld gemakkelijk de oppervlakte van een muur te berekenen is of terug te vinden is welke type deur is gebruikt.

Woningen voor 45% circulair

Een van de bewoners is van mening dat dit het begin is. “Vanaf hier zal het materialenpaspoort meer en meer gaan leven en betekenen.” Want het paspoort geeft ook de circulariteitsindex weer, dat wil zeggen in welke mate de woning circulair is. Voor de woningen van PUUR Wonen is dit percentage ca. 45%. Ter vergelijking, in 2030 wordt de norm 50%. Dus met deze woning van hout voldoen de kopers al bijna aan de norm die over acht jaar geldend wordt!

Ga terug