Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Biobased Inkopen - De Nationale inkoopdatabase Biobased Producten

Foto: Strotec

De Nationale inkoopdatabase Biobased Producten is een initiatief van een viertal Nederlandse provincies. Het doel? Inkopers van overheden en andere organisaties een onafhankelijk overzicht van beschikbare biobased producten bieden.


Overheden zijn de grootste inkopers in Nederland. Het Rijk heeft bepaald dat het aankoopbeleid van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden fors moet verduurzamen. Uit onderzoek onder inkopers van overheden blijkt dat zij de inzet van biobased producten als een belangrijke mogelijkheid zien om deze duurzaamheidsdoelen te realiseren. Zij geven echter ook aan dat de realisatie bemoeilijkt wordt door het ontbreken van een goed overzicht van beschikbare producten en leveranciers. Om deze behoefte in te vullen hebben de provincies Zeeland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland het initiatief genomen om een Nationale inkoopdatabase Biobased Producten op te zetten. De Stichting Circular Biobased Delta is namens de provincies verantwoordelijk voor de projectuitvoering. Het Centre of Expertise Biobased Economy is de verantwoordelijke kennispartner en Performis BV (uitgever van www.agro-chemie.nl.) is als mediapartner verantwoordelijk voor de bouw, inrichting en de continuïteit van de database. We spreken projectleider Bas Koebrugge.

Het totaalplaatje is belangrijk bij biobased inkopen
“Provincie Zeeland is vergeleken met andere provincies relatief ver op het gebied van duurzaam inkopen. Een knappe prestatie, want beleidsplannen die bol staan van verduurzamingsambities laten zich niet gemakkelijk vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hoe weet je als inkoper nu wat daadwerkelijk duurzamer is? Biobased kan absoluut een duurzamer alternatief zijn voor fossiel gebaseerde materialen. Maar er zijn ook aandachtspunten. Wanneer je zo’n materiaal van de andere kant van de wereld moet halen, wordt de positieve impact kleiner. Je begrijpt, dit soort aspecten moet worden meegenomen in het totaalplaatje. Toen het idee ontstond om dit platform op te zetten, hebben we een rondgang langs de Nederlandse provincies gemaakt. Deze rondgang heeft ervoor gezorgd dat naast Zeeland ook de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel zich aansloten bij dit initiatief.”

In de etalage
“Inkopers kunnen nu al terecht op Biobasedinkopen.nl. Het platform fungeert als een etalage waar producenten hun biobased producten presenteren. De onafhankelijke redactieraad van het platform, bestaande uit biobased specialisten van onder meer Nederlandse hogescholen en de NEN, samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie, bepaalt welke productinformatie moet worden ingevoerd. Na invoering beoordeelt de raad de producten op basis van de verschillende inhoudscriteria en houdt zij toezicht op de kwaliteit van de informatie.”

Biobased Inkopen, dat op dit moment gevuld wordt door de leveranciers zelf, is en blijft voor iedereen gratis toegankelijk. Voor inkopers van overheden, maar ook voor inkopers van bedrijven en organisaties die niet aan overheden gelieerd zijn. Op het moment van schrijven is de organisatie volop bezig met het aanschrijven van producenten van biobased materialen. Bas benadrukt dat inkopers ervan uit mogen gaan dat de informatie van producten die gepubliceerd worden van goede kwaliteit is. “Duurzaam is bij ons echt duurzaam. De redactieraad zorgt ervoor dat alle relevante parameters inzichtelijk zijn. Wil je uitsluitend gebruik maken van materialen uit de regio? Wij zorgen ervoor dat deze informatie beschikbaar is. Dit platform is dé inspiratiebron voor inkopers die verduurzaming hoog op de agenda hebben staan en de database wordt dankzij aanmelding van diverse producenten van biobased producten de komende periode nóg completer.”
Bent u producent van biobased producten? Meld u aan bij het platform! Via het leveranciersportaal beheert u zelf uw producten. Dit bedrijfsaccount en het plaatsen van producten blijft altijd gratis.

Goed om te weten
Om verder aansluiting te zoeken op instrumenten die inkopers al hebben, is het platform in contact met andere initiatieven als de Nationale Milieudatabase. Met deze actie wil het platform borgen dat de verschillende partijen dezelfde criteria voor biobased materialen hanteren en de dienstverlening naar inkopers verfijnen.

Ga terug