Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Biobased bouwmaterialen: gamechanger in energietransitie

Foto: Strotec.nl, Co2 neutraal, stikstofvrij en comfortabel; een natuurlijke keuze

Van het blussen van maatschappelijke branden qua CO2, stikstof en circulariteit met zaken als zonnepanelen, gasloze installaties en secundaire grondstoffen naar een biobased bouwmethode die op voorhand maatschappelijke problemen oplost. Omdat zulke woningen en gebouwen CO2 opnemen in plaats van uitstoten. Een gamechanger voor de energietransitie.

Nederland wil de komende tien jaar één miljoen woningen realiseren. “Wanneer we die biobased gaan bouwen, dan zijn geen rekensommen meer nodig voor een teveel aan CO2 en stikstof. Integendeel, dan nemen die woningen liefst 20 megaton CO2 op. Zo snijdt het mes aan twee kanten: je lost de woningnood op en maakt een reuzensprong in de energietransitie,” benadrukt Sandra Nap van Holland Houtland. Voor Holland Houtland, het bedrijf van Chantal van Schaik en Sandra Nap, is de verbinding tussen biobased nieuwbouw en impact op de energietransitie-opgave hét centrale uitgangspunt. “Door die twee te verbinden voorkom je dat je allerlei kunstgrepen moet uithalen om de CO2-uitstoot van nieuwbouw terug te dringen.”

Sandra Nap legt uit: “Het is toch volkomen onlogisch om met bouwmaterialen op basis van eindige fossiele grondstoffen te bouwen en daarbij op allerlei manieren proberen de CO2-uitstoot te verminderen, zoals extra isolatie, luchtdichte woningen, warmtepompen, warmteterugwinning en zonnepanelen? Alles om de ‘CO2-schuld’ van de realisatie weg te werken. De huidige circulaire agenda gaat namelijk niet uit van een bijdrage aan energietransitie. Deze richt zich op hergebruik en ‘upcyclen’ van materialen en grondstoffen. Dat is een gemiste kans. Het is veel praktischer om biobased te bouwen, waarbij je direct van heel veel voordelen profiteert. Daarom pleiten wij als Holland Houtland voor een hiërarchie in bouwmaterialen op basis van maatschappelijke kosten en baten en CO2. Te beginnen met die miljoen nieuwbouwwoningen. Mits overheden, corporaties, beleggers, ontwikkelaars, bouwers, architecten en andere bouwpartijen inzien dat ze hun denkraam moeten verbreden. Want nu ontbreekt dat inzicht. Zo laten ze een unieke kans liggen.”

Holland Houtland is graag de wegbereider voor de markt van biobased grondstoffen voor de bouw. “We willen kennis, ervaring en functies delen. We kijken daarbij verder dan hout. We focussen ons op regeneratieve plantaardige grondstoffen voor de bouw en bieden daarmee de bouw een breder perspectief op duurzaamheid en circulariteit. Wij zoeken samenwerking met andere bedrijven, kennispartners en organisaties en laten zien dat zij door te bouwen met biobased materialen als stro, hennep, vlas, lisdodde, houtvezels en hout meerdere maatschappelijke oplossingen op een presenteerblaadje aangereikt krijgen.”

Dan heb je het onder andere over de Europese taakstelling van 55% CO2-reductie in 2030 en 100% circulaire economie in 2050. En dan is er ook nog de woningbouwopgave en de discussie over de boeren en de stikstofemissie. Sandra Nap: “Ruim 42 procent van Nederland is grasland voor koeien of in gebruik voor de productie van veevoer. Halvering van vee biedt een enorme kans om alternatieve grondstoffen te gaan verbouwen voor 1 miljoen huizen. Met de oogst van 0,75 hectare hennep bouw je een huis. Van de oogst van 30.000 hectare hennep en 25.000 hectare hout realiseren we 40.000 woningen, elk jaar. Dat is mogelijk op 3% van het huidige grasland.”

“Elke fossiele nieuwbouwwoning is een gemiste kans en elk biobased huis is een klimaatopruimer,” stelt Nap. De voordelen van biobased bouwen spreken voor zich:

  1. CO2 reductie: de reductie van 1.000.000 biobased woningen is 55 megaton CO2 plus de opslag (instoot van de grondstoffen) van 45 megaton CO2. 
  2. Stikstof: 85% minder uitstoot tijdens de bouw. 
  3. Water: reductie watergebruik, reguliere bouw verantwoordelijk voor 30% totale watergebruik. 
  4. Energieverbruik: woningen zijn onder (bijna) alle omstandigheden 20 graden Celsius; er is dus minder nodig aan zonnepanelen, warmtepompen etc. voor verwarming en koeling.
  5. Materiaal: minder materiaal nodig en minder afval bij de CO2-reductie bouw.
  6. Gezondheid: biobased materialen zijn gezond en licht om mee te werken; het huis heeft een constant binnenklimaat, vocht en warmte zijn gereguleerd (geen schimmel) en het woont prettig en gezond.
  7. Circulair: de materialen zijn 100% regeneratief, dus oneindig net als de zon! 
  8. Arbovriendelijk: voor de bouwvakker bouwt biobased sneller, lichter en gezonder. 

Sandra Nap besluit: “Er is zo’n lobby-achtige slogan ‘beton daar waar het moet, hout daar waar het kan’, maar dat is lariekoek. We moeten niet doorgaan met nieuw geproduceerde bouwmaterialen van schaarse grondstoffen en een maakproces in een hoog CO2-intensieve industrie. We kunnen die 1 miljoen gezonde woningen, die CO2 op grote schaal opslurpen, eenvoudig bouwen. Er is in Europa voldoende productiehout en ook bijvoorbeeld stro en hennep zijn in overvloed voorradig of kunnen makkelijk en snel worden geteeld. De boer kan eenvoudig omschakelen naar hennep, vlas, bamboe, tarwe (stro) en populier. Grondstoffen zijn beschikbaar en houtbouw is sneller, veiliger en geeft minder overlast voor de omgeving. En qua kosten hoef je het niet te laten: in Engeland is houtbouw inmiddels concurrerend met de reguliere bouw.”

Meer informatie over Holland Houtland staat hier.

Ga terug