Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Bouwelementen van stro en hout


“De markt is al jaren in staat klimaatneutrale, gezonde en effectieve bouwsystemen te produceren en leveren en tóch heeft er tot op heden geen grote omslag plaatsgevonden”, vertelt Jan Walrecht, partner bij Strotec. “Vanuit mijn rol als CPO-begeleider weet ik dat veel particulieren de stap richting biobased al lang al hebben gemaakt en ik heb goede hoop dat de seriematige bouw dit voorbeeld op korte termijn gaat volgen.”

We spreken Jan en Strotec-partner en architect Robbert Urlings over hun ambitie om betere woningen te maken. “Het uitgangspunt was bij de oprichting van Strotec in 2012 het verbeteren van het binnenklimaat van woningen én het aanbieden van alternatieve materialen zonder die enorme hoeveelheden CO2-uitstoot. Daarom zijn we sinds 2015 exclusief leverancier van het Litouwse product EcoCocon. De modulaire elementen van EcoCocon bestaan uit een HSB-constructie met een vulling van stro -een bijproduct van de graanteelt- en passen perfect bij onze ambitie.”

“Bij architectenIenIen vonden we al jaren dat het anders moest in de bouw”, vult Robbert aan. “We besloten het -naast het geven advies- dan ook maar zelf te doen en zodoende sloot ik me aan bij Strotec. Na een periode van pionieren bleek EcoCocon de ideale partner. Samen zijn we in staat de Nederlandse markt te voorzien van het perfecte biobased alternatief voor reguliere bouw. Maar er is nog een wereld te winnen.”

Onbekend maakt onbemind

Waar veel particulieren een intrinsieke motivatie hebben om de wereld beter te maken, blijven grote bouwers en ontwikkelaars tot nu toe achter. Dat is volgens de heren van Strotec onder meer het gevolg van het bijbehorende kostenplaatje. “Biobased bouwen is gemiddeld nog wat duurder dan traditionele bouw. Daar moet een ontwikkelaar dus wel kopers voor zien te vinden. Daarbij, waarom zou een ontwikkelaar het risico lopen in deze markt waarin hij zeker is dat hij morgen een vandaag opgeleverde betonnen cascowoning verkoopt?” Daarnaast zie je dat veel uitvoerders nog niet bekend zijn met biobased alternatieven. “De Nederlandse stukadoor is gewend met chemisch uithardende producten te werken. Leem en leemfinish -de perfecte dampopen afwerking voor stropanelen - zitten nog niet in het portfolio”, licht Jan toe.

Er zijn dus voortrekkers nodig. Professionals als Jan en Robbert die tien jaar geleden al inzagen dat de huidige bouw met haar enorme CO2-uitstoot niet houdbaar is. Gemeente Loon op Zand en gebiedsontwikkelaar BPD zagen het belang ook en initieerden dorpsuitbreiding Westwaard in Kaatsheuvel. Het eerste seriematige project waaraan Strotec mocht bijdragen.

Westwaard in Kaatsheuvel

Deze landelijke nieuwbouwwijk geeft ecologisch wonen een nieuwe betekenis. De 25 energieneutrale woningen zijn gasloos opgeleverd en uitgerust met zonnepanelen en warmtepompen. De stropanelen van Strotec zorgen voor optimale isolatie en een prettig binnenklimaat. “Westwaard is goed gelukt, maar nog niet perfect”, aldus Robbert. “Gemeente Loon op Zand was super enthousiast over biobased bouwen en gunde BPD de ontwikkeling, onder voorwaarde dat er met stro gebouwd zou worden. Alle woningen zijn daarom voorzien van gevels van stropanelen. Waarom het project in mijn ogen toch niet perfect is? Omdat het in oorsprong de bedoeling was om de woningen volledig met biobased elementen te bouwen. En dat is niet gelukt. Kalkzandsteen, betonnen vloeren, dakelementen  met EPS-isolatie zijn voor seriematige bouw nu eenmaal de meest economische materialen. Daarnaast speelden er ook afwijkende bewonerswensen en zaken die wrongen met de traditionele bouwpraktijk. Leemstuc bijvoorbeeld, bleek niet haalbaar. BPD moest derhalve concessies doen.”

De toekomst van biobased bouwen

“We zien dat steeds meer partijen geïnteresseerd raken in alternatieve manieren van bouwen. Dat heeft te maken met veranderende regelgeving, maar toch ook met de motivatie het beter te doen. De belangstelling neemt dus toe. Ook van partijen waarvan je het in eerste instantie niet verwacht. Zelfs betonbouwers benaderen ons voor meer informatie over bouwen met stro. Een geweldige ontwikkeling. De wind is aan het draaien en neemt bovendien in kracht toe”, aldus Jan.

“En ook op plekken waar je het misschien niet verwacht, kijkt men naar de mogelijkheden. Neem de agrarische sector. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit steekt veel energie in het vinden van lucratieve alternatieven voor boeren en hiermee indirect ook voor de bouw. Er wordt onderzocht of de verbouw van grondstoffen voor biobased materialen een optie is ter vervanging van intensieve landbouw en de daarmee gepaard gaande stikstofuitstoot. Op de bouw zelf zijn partijen ook zoekende. Al die af en aan rijdende busjes, we zien dat dat niet meer kan. Met een overstap naar prefabmaterialen doe je stikstoftechnisch goede zaken. En dat moet ook, want het stikstofbudget is volledig uitgeput. En het CO2-uitstootbudget zo goed als. Dat betekent dat we naar bouwmateriaal moeten dat CO2 opslaat. En dan komen we weer bij biobased-materialen als hout, stro, vlas en hennep. Ook dat wordt een steeds belangrijker aspect.”

Robbert besluit: “Het is 100% waar wat Jan zegt: de interesse van grote bouwers is nieuw. Het is de vraag of zich dat meteen vertaald naar productie. Maar dat er nu aan alle kanten serieus werk wordt gemaakt van biobased bouwen en dat de regelgeving aangepast gaat worden, betekent ongetwijfeld dat we een goede toekomst tegemoet gaan.”

Ga terug