Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

"Bouwen in hout wordt het nieuwe normaal”

Expert aan het woord: Peter Fraanje


“Geweldig om een project als Switi in Amsterdam Zuidoost in aanbouw te bezoeken en nu gerealiseerd te zien worden. Het met bamboe afgewerkte appartementengebouw staat en vormt een verrijking voor het gebied. De houten droom is werkelijkheid geworden!”


Aan het woord is Peter Fraanje van stichting Built by Nature. Deze stichting streeft naar het opschalen van houtbouw in Nederland en Europa met bijzondere aandacht voor kruislaaghout (CLT). Op 15 mei 2024 zal Built by Nature in samenwerking met vakbeurs HOUTBOUW de koplopers van CLT woningbouw presenteren.

CLT is een echte gamechanger die biobased bouwen opschaalbaar en aantrekkelijk maakt, er kan snel en duurzaam mee worden gebouwd, het is flexibel, remontabel en het is op allerlei manieren te combineren met beton, staal en houtskeletbouw.

“We zetten vol in op kennisdeling op het gebied van CLT, juist omdat het nog relatief nieuw is en de eerste projecten door lange procedures niet van de ene op de andere dag in uitvoering worden genomen. Dat is ook de reden waarom we actief deelnemen aan HOUTBOUW. We zullen ons samen met de andere partners net als afgelopen jaar inzetten om informatie te delen en partijen met elkaar in contact te brengen.”

Het aandeel houtbouw in de woningbouw neemt toe, maar er zijn ook nog belemmeringen. Built by Nature biedt de mogelijkheid om aanvragen te doen voor onderzoek om die blokkades weg te nemen. Neem de Houtbouw Monitor, een programma waarmee circulariteitsexpert C-creators toewerkt naar het doel om vanaf 2025 minimaal 20% van de jaarlijkse woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in hout en andere biobased materialen uit te voeren.

Met een financiële bijdrage vanuit Built by Nature is een programmateam opgezet dat zich richt op het monitoren van houtbouwprojecten in de Metropool Regio Amsterdam. Ook houtbouwprojecten hebben te kampen met vertragingen. Door te monitoren kunnen overheid en bedrijfsleven samen kijken of er versneld kan worden.

“In 2024 faciliteren we met Built by Nature ook een onderzoek van Alba Concepts en partners naar de kosten van houtbouw. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van reeds uitgevoerde projecten. Zo’n vergelijkend onderzoek is meer dan een optelsom van de kosten van de materialen. De ervaring leert bijvoorbeeld dat er veel tijdwinst te boeken is met houtbouw. Voor opschaling en zeker in dit tijdsgewricht is betaalbaarheid van cruciaal belang voor een doorbraak van houtbouw.

“De beurs is de gelegenheid bij uitstek om ervaringen uit te wisselen. Afgelopen jaar hebben een drietal architecten het podium gekregen om hun ervaringen met CLT te delen. Ook in 2024 zullen we een dergelijke kennisbijeenkomst verzorgen. De samenwerking met vakbeurs HOUTBOUW is alleen om deze reden al erg belangrijk. We zien graag dat CLT producenten en adviseurs deel nemen aan de beurs, zodat corporaties, gemeenten, beleggers en investeerders goed geïnformeerd worden. Zo wordt bouwen in hout het nieuwe normaal. Samen komen we verder!”

Ga terug