Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Circulair bouwen op veengrond in woonwijk Veenkracht

Veenkracht moet een wijk worden waar starters, senioren én gezinnen fijn kunnen wonen en leven. Een wijk met woningen gericht op de toekomst: betaalbaar, energieneutraal en klimaatbestendig. Met ruimte voor biodiversiteit en water. Toekomstbestendig wonen is het uitgangspunt voor woonwijk Veenkracht. Nu én in de toekomst willen we weerbaar zijn tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Alle woningen in woonwijk Veenkracht worden energieneutraal. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de energierekening van bewoners. Daarnaast zien we duurzame investeringen terug in de waarde van de woningen. Maar hoewel energieneutraal de eis is, willen we eigenlijk een stapje verder gaan. We dagen marktpartijen uit om onderzoek te doen naar off-grid wonen.

Biobased bouwmaterialen

Ook het gebruik van biobased bouwmaterialen draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen. Deze materialen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals hout, vlas en stro. Biobased materialen groeien op korte termijn terug en zijn opnieuw te gebruiken in hun oorspronkelijke vorm, maar zijn ook te recyclen of composteren.

Interessant hierbij is dat veenweidegrond erg geschikt is voor het telen van gewassen die geen last hebben van natte omstandigheden. Voorbeelden van zogenaamde natte teelten zijn lisdodde en riet. Deze gewassen kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidengebied te verminderen, en kunnen ook verwerkt worden tot bouwmateriaal. Op deze manier creëren natte en andere biobased teelten nieuwe kansen voor de boeren in veenweidegebied.

Water hergebruiken

De winters worden natter en de zomers worden droger, met meer kans op extremere regenbuien. Maar droogte of niet, in Nederland komt er altijd water uit de kraan. Toch wordt dat door klimaatverandering steeds minder vanzelfsprekend. Daarom is het zo belangrijk dat we zuinig omgaan met schoon water en dat we hemelwater opvangen en bergen. Zo’n 80 procent van het regenwater in Friesland wordt op dit moment weggepompt. Dit gaat ten koste van onze watervoorraad. En die hebben we juist zo hard nodig tijdens droge periodes.

Daarom willen we naast bouwmaterialen ook water zoveel mogelijk hergebruiken. Hierbij kun je denken aan het filteren en hergebruiken van grijswater: al het huishoudelijk afvalwater dat niet uit het toilet afkomstig is. Dit water is maar licht verontreinigd en kan prima gebruikt worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van je toilet. Daarnaast moeten we nadenken over oplossingen om water op te vangen en het gebruik te verminderen.

Meer weten over dit project? Ga naar www.veenkracht.nl.

Bron: sudwestfryslan.nl

Ga terug