Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Harm Jaap de Jong: 'Complexere hoogbouwwerken zijn nog een uitdaging'

Exposant in de spotlight: Dura Vermeer


Een bezoekje aan de website van Dura Vermeer geeft duidelijkheid over de visie van het bedrijf ten aanzien van hout als bouwmateriaal: Natuurlijk, hout! Een houten huis en kantoor zijn sneller gebouwd, slaan CO2 op en zijn stikstofarm. Hout is een hernieuwbaar materiaal. Zo groeit er in een industrieel bos nog zoveel meer: winkels, garages, loodsen en appartementencomplexen. Bij Dura Vermeer fabriceren we niet de producten, maar maken we de verbindingen om de juiste kennis in huis te halen voor het beste resultaat. Want goede verbindingen maken sterke constructies.


Daar is geen speld tussen te krijgen. We praten erover met Harm Jaap de Jong, trainee bij Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed en aanjager van bouwen met hout.

Houtbouw, waar staan we?

“Houtbouw krijgt momentum, maar voor complexe werken is het nog traditionele bouw, die de klok slaat. Dura Vermeer zet in op het maken van schaalvergroting, want we willen dat natuurinclusief en biobased bouwen de norm wordt. Daarbij zijn we overigens wel pragmatisch, we pakken bewust het beste van beide werelden. Hout waar het kan en (CO2 arm) beton waar het moet dus. Zwart-wit denken past niet bij onze bedrijfsvoering.”

Wat is de stip op de horizon?

“Een rijwoning kunnen we al wel kosteneffectief biobased realiseren, maar de complexere hoogbouwwerken zijn daarentegen nog een uitdaging. Standaardisatie is in dit speelveld niet eenvoudig. Dat is iets wat we met z’n allen moeten aandurven. Kennis delen en  samenwerken, daar moeten we naartoe. Heldere afkadering vanuit de overheid zou ook een impuls kunnen geven. Wanneer je bijvoorbeeld houtbouw in een uitvraag vereist, wordt de markt uitgedaagd om het project in hout te realiseren.

Ook op het gebied van beleid is er nog een wereld te winnen. De MPG en BENG sturen niet effectief op CO2 (opslag). Een extra instrument of inbedding voor het reduceren en opslaan van CO2 in de gebouwde omgeving is wat mij betreft gewenst. In Utrecht wordt CO2 overigens wel al beprijsd. De provincie voert een interne rekenprijs van minimaal € 875,- per ton CO2-uitstoot zodat klimaatverandering bij investeringen zwaarder wordt meegewogen. Het is een goede zaak dat ze dit doen, of in ieder geval proberen te doen, zeker in deze tijd waarin traditioneel bouwen vaak nog het goedkoopst, makkelijkst en meest risicovrij is. Om die risico’s te verkleinen, zijn duidelijke afspraken nodig. Onder meer over de onzekerheden, die mogen niet bij één partij komen te liggen. Deze transitie is van ons allemaal.”

Waarom de vakbeurs HOUTBOUW?

“De gebouwde omgeving moet duurzamer. In het natuurinclusief en CO2-arm maken van deze sector speelt hout een centrale rol. Wij zijn als Dura Vermeer actief op dit onderwerp en willen graag een voortrekkersrol nemen. Op de beurs laten we zien dat we voor houtbouw staan, willen we onze kennis en ervaring delen en komen we graag in contact met nieuwe specialisten, partners en opdrachtgevers die onze visie delen. We zijn er klaar voor om met gezamenlijk enthousiasme de beweging verder op gang te helpen. Iedereen heeft hierbij een stukje van de puzzel voor de duurzame gebouwde omgeving in handen.”

Ontmoet Dura Vermeer tijdens HOUTBOUW op stand 1.C098.

Ga terug