Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht


De provincie Utrecht heeft de ambitie om jaarlijks 10.000 woningen te bouwen, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige manier. Om deze ambitie -die zij deelde met een aantal gemeenten en bouwers- , die zij deelde met een aantal gemeenten en bouwers, te behalen, moet er veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt. Vanuit gemeenten en markpartijen kwam het signaal dat er behoefte is om op dit gebied afspraken te maken. Inmiddels zijn die afspraken vastgelegd in het Convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht dat in september van dit jaar wordt ondertekend.

Samenwerking

Het convenant is een initiatief dat voortkomt uit een samenwerking tussen de provincie, gemeenten Utrecht en Amersfoort en ROM Utrecht. Bij het tot stand komen van het convenant zijn er nadrukkelijk verschillende (markt)partijen betrokken, waaronder de Natuur en Milieufederatie Utrecht. NMU werkt aan een mooie provincie waarin duurzaam wonen en werken centraal staan. Samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden werkt deze organisatie aan natuur- en milieuvriendelijke oplossingen.

Bouw zo duurzaam mogelijk

“Als maatschappelijke organisatie roepen we partijen op zo duurzaam mogelijk te bouwen en ambities te tonen”, vertelt projectleider Ieke Benschop. “Om die reden zijn wij ook betrokken bij de totstandkoming van het convenant. In het convenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over energie, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en duurzame mobiliteit. Naast de positieve effecten voor het klimaat, onze provincie en haar bewoners helpen we door grootschalige inzet op biobased bouwen ook de bouwsector de afspraken in het Klimaatakkoord te halen. Bovendien stimuleren we hiermee het verbouwen van gewassen voor de biobased producten, iets wat boeren een nieuw verdienmodel oplevert.”

Convenant+ > beter: Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’

Om gemeenten te inspireren, publiceerde de NMU het Handboek Bouwen voor de Toekomst waarin de urgentie wordt aangegeven, inzicht wordt gegeven in wat duurzaam bouwen de maatschappij oplevert en talloze voorbeelden worden uitgelicht. “Dit handboek is het bewijs dat het allemaal al kan. In het boek refereren we aan de hanteren we verschillende niveaus uit het convenant: brons, zilver en goud. Hoe duurzamer een project, hoe hoger je gerankt wordt. We hebben de nieuwe gemeenteraadsleden opgeroepen ambitie te tonen door niveau goud op te nemen in de op te stellen coalitieakkoorden. Dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen, bewijst het coalitieakkoord van gemeente Bunnik waarin staat dat de gemeente het convenant ondersteunt én voor goud volgens ons handboek gaat. Daarbij zegt deze gemeente het hHandboek van de NMU te zullen gebruiken ter inspiratie.  Dat betekent dat de ambtelijke organisatie bij nieuwe initiatieven normeringen uit het convenant en het handboek gaat toepassen. Er gaat dus onder meer ingezet worden op een hoog percentage biobased materialen, op duurzame mobiliteit en op natuurinclusiviteit. Een geweldig resultaat van de inspanningen van alle betrokken partijen. En het wordt nog mooier, want ik heb al vernomen dat er meer gemeenten zullen volgen met hun keuze voor ambitieniveau goud!.”

Ga terug