Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Droom om duurzaam en gezond biobased te bouwen wordt werkelijkheid

Studio54, Breukelen

Op het webinar ‘Beslissen over gezond en duurzaam biobased bouwen’ sprak Norbert Schotte: “Mijn droom is slimmer bouwen en daarmee energie opwekken en CO2 opslaan.” Die droom is werkelijkheid aan het worden, zo bleek uit de bijdragen van de sprekers van het webinar. Onder andere met rekentools om CO2 opslag in de planvorming te waarderen, de bouw en politiek die op dit vlak in beweging komen en concrete biobased proefprojecten.

Gespreksleider Pablo van der Lugt van de TU Delft en auteur van diverse boeken over houtbouw en biobased bouwen: “We voelen nu een soort Urgenda voor de bouw. De mainstream straks in de Nederlandse bouw is biobased bouwen. Vanwege het fantastische principe dat biobased bouwmaterialen CO2 opnemen en vasthouden.” Sandra Nap, wegbereider opschalen biobased bouwen, Holland Houtland: “Als we die 1 miljoen woningen de komende jaren willen bouwen, moeten wij verder kijken dan beton en staal. Klei, zand en water zijn eindig. Biobased materialen zijn dat niet. Sterker, in 100 dagen heb je bijvoorbeeld weer nieuw stro en vlas.”

Het webinar ‘Beslissen over gezond en duurzaam biobased bouwen’ werd georganiseerd door Vakbeurs HOUTBOUW in samenwerking met kennispartner Holland Houtland. Sandra Nap wees de circa 400 kijkers van het webinar op de introductie van een rekenmethodiek om de waarde van CO2 én stikstof in de planvorming te kunnen meewegen. Er is begonnen met de berekening voor een standaardwoning van 120 m2, maar iedereen kan hier zijn eigen projecten aan toevoegen. Sandra: “Tot op heden worden grote vraagstukken als wonen en bouwen nog los gezien van andere maatschappelijke vraagstukken als energietransitie en stikstofproblematiek. We moeten de oplossingen daarvoor koppelen. Dat kan met biobased bouwen. Daar helpt deze rekentool bij.” Kijk op https://www.hollandhoutland.nl/ of https://climatecleanup.org/ voor meer informatie over deze rekenmethodiek.

Het meewegen van de CO2 opslag van biobased materialen is ook de doelstelling van Norbert Schotte, initiatiefnemer van het Manifest van VORM: ‘een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’. Een oproep aan de politiek om, voorbij de belangen van de bouwindustrie, te zorgen voor rekenmethodieken die het gebruik van biobased materialen bevorderen. Meer dan 240 bedrijven hebben dit manifest inmiddels ondertekend. Schotte: “Het is al succesvol nu de minister heeft gezegd dat dergelijke rekenmethodieken in de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) moeten worden meegenomen. Dat is essentieel, want we moeten versneld opschalen in biobased bouwen als we de klimaatdoelen willen halen. Overigens gaat het niet alleen om biobased materialen. Doel is om radicaal te verduurzamen en CO2 sterk te reduceren. Dat kan ook in beton en staal. Mijn stelling is: biobased waar het kan en staal en beton waar het moet.”

Marco van Stekelenburg van de provincie Zuid-Holland wil bij de realisatie in zijn provincie van circa 200.000 nieuwbouwwoningen van die beoogde 1 miljoen extra woningen de CO2 opslag meenemen. “We keken als provincie eerst naar 50 megaton CO2 reductie, maar we kijken nu tevens naar 50 megaton CO2 opslag. Dat kan met biobased bouwen. Maar er zijn meer zaken die onze aandacht krijgen zoals bosbouw en het gebruik van zeewier en olivijn. Voor ons is belangrijk dat de certificering rond de toepassing van biobased bouwmaterialen op orde is. Dat we zeker weten dat CO2 maar ook stikstof goed te verwaarden zijn via rekenmethodieken.” Dan zullen houtbouw en biobased bouwen snel toenemen, zeker gezien de ambitie van Zuid-Holland om CO2 op te slaan.

Edwin de Kuiper, directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Midden West, benadrukt dat ‘gewoon gaan doen’ de veelal hoge ambities op weg helpen. Zo heeft zijn onderneming van het eigen woningconcept al een biobased versie gebouwd in de regio Rotterdam, alsmede gestapelde biobased woningen in het oosten van het land. “Maar het kan ook in stapjes. De optelsom van heel veel kleine stappen is groot. Bijvoorbeeld door in menig bouwproject bouwmaterialen te vervangen door biobased alternatieven. Zo is bij één van onze projecten, mede op voorspraak van onze eigen mensen, gekozen voor isolatiemateriaal van textiel. Belangrijk is dat de gewoonte ontstaat om in alternatieven te denken. Er is angst in samenwerkingen om biobased te gaan bouwen. We moeten meer durven en onze maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Als Dura Vermeer willen wij in 2025 10% van onze verkochte woningen in houtbouw en biobased bouwen realiseren en in 2030 moet dat al 30% zijn. Het zal niet meteen vlekkeloos gaan, maar we kunnen in Nederland het vliegwiel op gang brengen. Juist ook door kennis en kunde te bundelen. Die zijn nu nog erg versnipperd.”

Jeroen Loots, klimaatomdenker bij ASN Bank, is trots op het feit dat zijn bank al in 2018 klimaatneutraal was, maar de ambitie is inmiddels ‘klimaatpositief’. Daarom wordt gekeken hoe de bank kan bijdragen aan biobased (ver)bouwen. “CO2 opslag is feitelijk het ei van Columbus. We kijken heel breed naar financiering van biobased (ver)bouwen, van bosbouw tot ondersteuning van consumenten. Dat loopt uiteen van investeringen in projecten waarbij op natuurlijke wijze CO2 opslag wordt bereikt tot hypotheekvormen voor biobased woningen.”

Harold van de Ven van NBArchitecten ervaart doorlopend dat biobased bouwen kansen biedt. Zijn bureau heeft het over een andere boeg gegooid en is zich gaan richten op duurzaamheid, energietransitie en biobased bouwen. “Je kunt je hoofd in het zand steken, maar we moeten veranderen omwille van het klimaat. Dat kostte ons enkele opdrachtgevers, maar leverde veel nieuwe klanten op. Ik woon zelf in een biobased woning en iedereen die hier binnenkomt, wil ook dit type woning. Klanten staan in de rij voor houten en biobased woningen. Je ziet ook dat hout waarde vertegenwoordigt. Nu al brengt hout bij sloop van gebouwen geld op. Kijk hoe je in het businessmodel die waarde van hout kunt meerekenen, ook bij toekomstig hergebruik. Maak goede voorbeelden waarin de restwaarde zichtbaar is. Ik verwacht - ondanks hier en daar tegenstand - een versnelling van biobased bouwen, zeker als we de stikstofproblematiek meenemen door woningen te prefabriceren. Dan hoef je niet met bouwvakkers en materieel continu naar een bouwplaats te rijden. Dat zorgt al voor een enorme reductie van CO2 en stikstof.”

De sprekers op het webinar ‘Beslissen over gezond en duurzaam biobased bouwen’ zien allemaal grote kansen voor biobased bouwen. Sandra Nap besluit: “Nu liggen de bouwkosten nog circa 10 tot 20% hoger dan traditionele bouwwijzen, maar als we veel meer prefabriceren, als we kosten terugwinnen op engineering en productie, dan wordt biobased bouwen extra aantrekkelijk, ook al omdat pluspunten als flexibiliteit, snelheid en gezond en comfortabel wonen belangrijk zijn. En als straks ook nog de CO2 opslag wordt meegerekend in de plannen, dan zul je een houtbouwrevolutie zien ontstaan.”

Bekijk het hele webinar hier terug.

Ga terug