Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Europa sorteert voor op meer inzet van (duurzaam) hout


De nieuwe Green Deal van de Europese Commissie bevat plannen om de EU in het jaar 2050 klimaatneutraal te maken. Onderdeel daarvan is de ambitie om binnen de EU-lidstaten de kwaliteit en kwantiteit van bosrijke gebieden te verhogen.

Zo is er het voornemen om de komende tien jaar twee à drie miljard nieuwe bomen te planten in de EU, zo maakte Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie bij de presentatie van de Green Deal bekend. Voorzitter Ursula von der Leyen deed daar in haar ‘state of the union 2020’ nog een schepje bovenop: “Ik wil dat Next Generation EU een Europese renovatiegolf op gang brengt en van onze Unie een leider in de circulaire economie maakt.” Zij wees daarbij nadrukkelijk op het belang van hout in de bouw. Want woningen en gebouwen zorgen voor veel uitstoot van onder andere CO2. Houtbouw kan ertoe bijdragen dat diezelfde woningen en gebouwen duurzamer worden. 

De Green Deal zet in een effectieve, duurzame herbebossing, bosbehoud en het herstel van aangetaste bossen. Dit verhoogt de opname van CO2 en bevordert de veerkracht van bossen en de circulaire bio-economie. Ook moeten de maatregelen de uitbraak van grote bosbranden helpen voorkomen. Voortbordurend op de biodiversiteitsstrategie voor 2030, stelt de Commissie een nieuwe EU-bossen- en bosbouwstrategie op voor de gehele boscyclus en voor het promoten van de vele diensten die bossen bieden. Elk EU-land moet bosbeheerders gaan stimuleren om hun bossen duurzaam te behouden, laten groeien en beheren. Mondiaal gezien gaat de EU haar beleid aanscherpen om uitsluitend nog producten te importeren die niet leiden tot ontbossing of bosdegradatie.

De route daarnaartoe is onder andere besproken door FSC Nederland en een scala aan partners in houtbouw in een gesprek met Frans Timmermans over behoud tropische bossen en biodiversiteit. Europese wetgeving die duurzaam hout de norm maakt én het beter waarderen van andere diensten die bossen ons bieden zijn cruciale maatregelen voor het behoud van tropische bossen. Gekeken is hoe initiatieven van duurzame ondernemers en de EU Green Deal elkaar kunnen versterken. Daarnaast is de EU gevraagd om duurzaam hout de norm te maken in Europa. Legaal is gewoon niet goed genoeg, alleen een eerlijke prijs voor gecertificeerd hout maakt goed bosbeheer rendabel.

“Het behoud van tropische bossen kan op de lange termijn alleen werken als we de intrinsieke en economische waarde van de bossen versterken. Dat kan door duurzaam tropisch hout te kopen en daar een eerlijke prijs voor betalen. Bovendien moeten we ook de andere diensten die het bos biedt gaan waarderen, zoals CO2 opslag en biodiversiteit. Het waren belangrijke bespreekpunten met Timmermans, waarbij we concrete voorstellen inbrachten,” aldus Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland. “De toekomst van tropische bossen lijkt voor velen een ver-van-mijn-bed-show, maar is cruciaal voor de mensen en de biodiversiteit daar, en ook voor ons hier. Het goede nieuws is dat we in Nederland en Europa veel voor de tropische bossen kunnen betekenen.”

Meer informatie op www.fsc.nl en www.reddplusbusiness.com

Ga terug