Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Friese partijen gaan voor biobased isolatiepact


Op 9 maart jl. ondertekenden ruim dertig partijen het Biobased Isolatiepact van Friesland. Het doel? Samen met Friese (bouw)partners in nieuw- en verbouw versnelling brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat.

De partijen die hun handtekening zetten, zeggen het volgende:

"Wij onderschrijven als partners in de Friese bouwwereld de intentie om tot een ketensamenwerking te komen en biobased bouwen te bevorderen als belangrijk onderdeel van circulair bouwen. Hierbij is onze eerste stap gericht op de inzet op biobased isolatiemateriaal."

"Dit moet leiden tot meer verduurzaming van de woningbouw, meer CO2-opslag in bouw en landbouw en nieuwe werkgelegenheid in de regio. We stimuleren zo de teelt, verwerking en toepassing van deze natuurlijke bouwmaterialen in onze regio."

"Het initiatief is onderdeel van de ontwikkeling en stimulering van de Circulaire Economie in Friesland en specifiek de regionale opschaling van de circulaire bouw."

Ga terug