Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Graag uw aandacht voor vakbeurs PREFAB

Energietekorten en de hiermee gepaard gaande prijsstijgingen en mogelijke leveringsonzekerheid, woningnood en de stikstofcrisis. Hardnekkige maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de gehele maatschappij. Industrieel en modulair bouwen en renoveren dragen bij aan de oplossing van deze genoemde maatschappelijke vraagstukken rondom bouwen.

Sneller bouwen om de woningnood op te lossen? Dan is prefab het antwoord. Wilt u bouwtijd en kosten besparen? Prefab is het antwoord. Wilt u afvalstromen en CO2-uitstoot verminderen? Prefab. Wilt u arbeidstekorten opvangen? Afijn, het antwoord is duidelijk.

Kiest u voor prefab, dan kiest u ervoor om op een andere manier naar het proces te kijken. Deze manier maakt het ondanks alle uitdagingen mogelijk om de opgave van de bouw van 100.000 woningen per jaar te halen. In Den Bosch laten de exposanten zien dat het kan.

INNODEEN verzorgt een van de vele kennissessie op de beurs. Op dinsdag 11 oktober vertelt Ludo Schennink u alles over COMPODEEN, een nieuw circulair biobased houtvezel composiet dat volledig uit restafval bestaat en vanwege het geringe gewicht kansen biedt voor de prefabbouw. Een voorbeeld van de vele kennissessies op de beurs.

PREFAB dient als platform ter kennisdeling en inspiratie: hier staat de nieuwe manier van bouwen. Kom langs, verwondert u en kom in actie! Inschrijven kan hier.

Ga terug