Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Handel wil beschikbaarheid hout op peil houden


De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) ziet dat de aandacht voor hout en houtproducten zienderogen toeneemt. Met als keerzijde van de medaille de druk op de kostprijs. Maar dat lijkt van tijdelijke aard.

De vele voordelen en mogelijkheden van hout en houtbouwsystemen en hout worden volgens de VVHN steeds meer en breder onderkend, waarmee de vraag naar hout en houtproducten toeneemt. Een mooie ontwikkeling. Echter, de gehele grondstoffenmarkt is momenteel instabiel en ook de houtmarkt ondervindt daar meer dan gemiddeld hinder van. De ontwikkelingen bemoeilijken en dreigen het aanbod te beperken en drijven de prijzen op.

Het is niet alleen een Nederlands probleem, maar een mondiaal probleem dat mede door COVID-19 is veroorzaakt. De vraag naar zogeheten biobased bouwmaterialen, waarvan hout verreweg het belangrijkste is, neemt mondiaal toe. Deze toegenomen vraag en de door Corona veroorzaakte logistieke problemen, hebben tot de huidige situatie geleid. Het resultaat is dat leveringen stagneren en prijzen stijgen. Als we naar het naaldhoutassortiment kijken zijn de prijzen gemiddeld genomen met ca. 50% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een ongekende situatie, maar verontrustender is de beperkte beschikbaarheid. Naar het zich nu laat aanzien zijn de meeste Noord-, Oost- en Centraal Europese zagerijen tot aan de bouwvak uitverkocht.

Een verandering terug naar ‘het oude normaal’ is dan ook op korte termijn niet te verwachten. Hoe de periode daarna eruit zal zien is nu niet te voorspellen, maar zal mede afhangen van factoren zoals de vraag vanuit de VS en China en de mogelijke exportban van stammen vanuit Rusland begin 2022. “De gecertificeerde duurzaam beheerde bossen zijn er en het aanbod van duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt bedraagt ca. 90%. Het is een kwestie van het op het juiste moment op de juiste plaats krijgen,” volgens Paul van den Heuvel, directeur VVNH. “Zo groeit er in de Europese bossen jaarlijks veel meer bij dan er wordt geoogst. Het is dan ook te verwachten dat de huidige situatie van tijdelijke aard is.”

Voor plaatmaterialen geldt dat de prijzen binnen een zeer afwijkende bandbreedte stijgen. De prijsstijgingen variëren van 6% tot op sommige producten zelfs 60%. Ook hier is de toegenomen mondiale vraag de oorzaak en de verwachting is dat deze situatie ook voor een langere periode zo zal blijven. Daarnaast wordt op de korte termijn niet verwacht dat producenten hun productiecapaciteit zullen vergroten waardoor de krapte voorlopig nog zal aanhouden. De vraag tot wanneer deze situatie aanhoudt kan niet worden beantwoord en verwachtingen over prijs en beschikbaarheid zijn gegeven de vele onzekere factoren niet te geven.

Bij hardhout voor de woningbouwsector spelen eveneens aanvoerperikelen. Voor zowel de gematigde – en tropische hardhoutsoorten zijn er daardoor prijsstijgingen van 10 tot 25% ten opzichte van vorig jaar. Hoewel er vele onzekerheden zijn worden er voor de komende periode prijsstijgingen van ca. 5 á 10% verwacht. Van den Heuvel: “Natuurlijk informeren onze leden hun klanten over de situatie, zodat ze met hun productieprocessen en projecten zo goed mogelijk op de actuele situatie kunnen inspelen. Het is de rol en functie van de houthandel om ervoor te zorgen, dat de beschikbaarheid op peil blijft en het hout zijn weg blijft vinden naar mooie projecten, maar dat is in deze tijd een bijzondere uitdaging.”

Ga terug