Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Het ‘nieuwe wonen’ zet voet aan wal op Texel


Energiezuinig, gezellig en een beetje tegendraads. Zo wonen de mensen in Buurtskap de Tuunen in Den Burg, Texel. In comfortabele houten woningen die zodanig zijn gerangschikt dat ze naast een kleine privé buitenruimte gezamenlijke erftuinen en schuren hebben.

Het ‘nieuwe wonen’ van Stichting Woontij slaat zowel op een andere manier van meer gezamenlijk wonen als op de keuze voor modulaire en flexibele woningen, die kunnen meebewegen met de alsmaar veranderende behoefte van woonconsumenten. Jan van Andel, directeur-bestuurder Stichting Woontij, legt uit: “Thans hebben wij een grote vraag naar sociale woningen, met liefst 1400 gegadigden op 14.000 eilandbewoners. Er is volop vraag, omdat bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen en jongere arbeidskrachten die hier werken, ook op het eiland willen wonen. Maar over pakweg 20 jaar is er mogelijk een veel lagere behoefte omdat volgens demografische cijfers de bevolking dan krimpt, hoewel er altijd een grote mate van onvoorstelbaarheid blijft. Je moet als corporatie nadenken over de toekomstige vraag naar woonruimte. Afwachten op ontwikkelingen qua toekomstige vraag is geen optie, we moeten nu bouwen. Maar dan wel woningen die we makkelijk kunnen aanpassen in omvang of kunnen demonteren en elders kunnen hergebruiken.”

Van Andel vervolgt: “Het heeft ons gebracht om in Buurtskap De Tuunen te kiezen voor modulaire houten woningen die flexibel zijn aan te passen aan veranderende woonbehoeften. En als die woningen op die plek niet meer nodig zijn, kunnen we ze verplaatsen, want ze zijn multi-inzetbaar. Voorwaarde is wel dat je dan geen leeg bouwterrein overhoudt, maar een landschap. Je moet nu al waarde creëren voor de lege ruimte die na afloop mogelijk ontstaat. Dat is precies één van de componenten van ons ‘nieuwe bouwen’.”

Daarom is de woonbuurt De Tuunen aan de oostkant van Den Burg gerealiseerd in een natuurlijk landschap met veel groen en water. Het uitgangspunt voor de woningbouw is samen delen. Bijvoorbeeld de gezamenlijke erftuinen en schuren. Geen verkaveling met tuintjes, schuttingen en parkeerplekken voor auto’s, maar veel collectieve buitenruimte voor de hele buurt en parkeren uit het zicht. De erftuinen worden door de bewoners ingevuld, onderhouden en beheerd. Jan van Andel: “In de Tuunen ben je dan ook voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. Je hebt veel invloed. Maar het gaat niet alleen om de tuin. Niet iedereen heeft groene vingers. Een ander is technisch, een derde kan lekker bakken. Dat soort dingen. Wonen als buren, een echt buurtskap.”

Vanwege de mogelijke tijdelijkheid van de wijk, had men kunnen kiezen voor een soort containerwoningen, maar dat wilde Woontij beslist niet. “Wij bouwen er betaalbare woningen, in een technisch hoge kwaliteit en zeer duurzaam. Dat geldt ook voor de tiny houses binnen dit project. In totaal omvat De Tuunen 100 woningen, waarvan de laatste 6 woningen komende maand worden opgeleverd. Er woont een mix van jong en oud. Van de 100 sociale huurwoningen zijn er 20 bestemd voor een bijzondere doelgroep: 10 zorgwoningen voor 'Het Huis van tante Jans’ voor mensen met geheugenproblematiek en 10 woningen die bestemd zijn voor de begeleiding van jongeren door ‘De Novalishoeve’. Het blijkt tot nu toe dat deze bewoners veel baat hebben bij zo’n gezamenlijke woonopzet. Maar ook alleenstaanden, jong of oud, hebben in deze woonbuurt veel meer sociale contacten. Wij zien veel potentie in dit nieuwe bouwen.”

De sociale woningen zijn allemaal in houtbouw opgetrokken. Een duurzaam en prettig bouwmateriaal, weet Jan van Andel. “Ik ben zelf in een houten woning geboren. Hout is van alle tijden en mensen waarderen hout vanwege de beleving en het binnenklimaat. Vandaag de dag is er ook nog het comfort van een energiezuinige en aangename houten woning. Ik verwacht dat er rondom houtbouwwoningen nog veel meer geprefabriceerd gaat worden. De grootste innovaties ontstaan namelijk in de fabriek. Dat is belangrijk om de kosten omlaag te brengen. Prefabricage biedt corporaties ook beter voorspelbare kosten van woningbouw en dat is belangrijk voor sociale huisvesting.”

De nieuwe woongemeenschap op Texel blijkt een voltreffer. Van Andel besluit: “Het was een gedurfde stap. In het begin was er namelijk de vraag of mensen zonder een eigen tuin willen wonen, maar de animo voor deze houten woningen in een natuurlijke omgeving was zeer groot. Ik zie veel mogelijkheden voor het inpassen van de sociale context in nieuwbouwplannen. Deze woningen zullen er naar mijn mening nog vele jaren staan. Maar als ze ooit overbodig zijn, dan resteert een natuurlijk landschap waar het prettig wandelen is.”

Op HOUTBOUW kunt u zich laten inspireren door een variëteit aan modulaire en flexibele houten woningen.

Ga terug