Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

"Kijk verder dan de initiële bouwkosten"

In de spotlight: Strotec


Strotec is een samenwerkingsverband van een viertal partners met verschillende rollen in de bouwkolom. Het bedrijf biedt én verwezenlijkt bouwmethoden die garant staan voor een prettig en gezond binnenklimaat, een lage total cost of ownershop, het tegengaan van het uitputten van grondstoffen en het terugdringen van CO2-uitstoot.

We hebben het specifiek over biobased bouwen, wat kan er allemaal al?

"Op het gebied van biobased bouwen is al heel veel mogelijk. Met projecten als Ons Natuurhuis -waarmee we de uitvraag Natuurhuis van Ballast Nedam Development wonnen- realiseren we al woningen die voor meer dan 90% biobased zijn. Met grotere opdrachten van woningcorporaties -89 woningen Rustenburgstraat voor Woningstichting Trudo in Eindhoven- laten we zien dat opschalen van biobased bouwen geen toekomstmuziek is, maar al gebeurt. Ook hebben we een dertienlaagse toren in voorbereiding, die behalve een betonnen skelet -met slechts vier van de dertien vloeren in beton- geheel uit hout en stro bestaat.

Met deze voorbeelden laten we  een CO2-negatief saldo zien: we kunnen  dus beter dan CO2-neutraal bouwen. Dat lijkt nu nog niet noodzakelijk, omdat er nog geen verplichting is om CO2-neutraal te bouwen. Maar het is niet voor niets dat grote ontwikkelaars en bouwers zich aan het oriënteren zijn op bouwwijzen die CO2-neutraal of beter zijn. In de akkoorden van Parijs is immers vastgelegd dat elk land een CO2-plafond heeft. Doorrekening leert dat het plafond in Nederland in 2027 al bereikt zal zijn. Dat zorgt voor een dreigende CO2-bouwstop en daarmee is de urgentie van biosbased bouwen zeer actueel.  

Met biobased materialen bouwen we damp-open. Dat zorgt voor een aangenamer en gezonder binnenklimaat . Bovendien bereiken we erg hoge isolatiewaarden met de strogevels -met onze gevels tot Rc 8,3- bijna twee keer de norm. Door deze hoge isolatie en het natuurlijke binnenklimaat kunnen we volstaan met een veel lagere installatievraag: daardoor wordt minder energie verbruikt  en blijven de onderhouds- en vervangingsbudgetten laag. Het biobased bouw-mes snijdt dus aan vele kanten!"

Jullie zijn o.a. actief op het gebied van biobased materialen. Welke materialen leveren jullie en hoe worden die ingezet?                       

"Strotec heeft drie pijlers. Voor particuliere woningen leveren we geprefabriceerde gevelblokken van EcoCocon. Deze stropanelen worden op de millimeter nauwkeurig, kant-en-klaar, genummerd en last minute op de bouwplaats aangeleverd. Dit gevelsysteem is tot vijf lagen constructief toe te passen, bestaat volledig uit stro (89%) en hout (10%) is volledig gecertificeerd en voorzien van garanties.

Voor de professionele markt voor projectmatige bouw heeft Strotec samen met bouwbedrijf Gebr. van Herpen uit Heesch een volledig gevelsysteem ontwikkeld: Strotec Gevel. Dit gevelsysteem is makkelijk inpasbaar in een bouwplan en biedt  -op basis van een keuzemenu- complete geveldelen op maat. Het systeem is gebaseerd op de EcoCocon stropanelen en in droogbouw met ramen, deuren en kozijnen geassembleerd, inclusief de afwerklagen binnen en buiten. Deze kant-en-klare geveldelen kunnen in zeer korte tijd op de bouwplaats gemonteerd worden, zodat er behalve zeer snel en schoon ook gemakkelijk stikstofarm en emissieloos mee gebouwd kan worden.

Strotec is daarnaast ook conceptontwikkelaar van bouwconcepten. Wij baseren onze concepten op optimaal gebruik van biobased materialen met bijbehorende installatieconcepten voor een zo laag mogelijke impact op CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen."

Wat zijn volgens jullie belangrijke aandachtspunten bij het bouwen met biobased materialen?

"Belangrijk is dat bij toepassing van biobased materialen breder gekeken wordt dan de initiële bouwkosten alleen. Zo is er minder milieubelasting dan bij traditionele bouwmaterialen, de mogelijkheid om CO2-neutraal (of beter) te bouwen, de lagere Total Cost of Ownwership door het terugverdienpotentieel van de hoge isolatiewaarde en het gezondere binnenklimaat. Van belang is dat de CO2-norm (Paris Proof bouwen) nu al gehanteerd wordt om straks niet vast te lopen.

Meer praktisch is een aandachtspunt dat een bouwer zich terdege moet informeren over de wijze van bouwen met natuurlijke materialen. Denk aan een goede bescherming tegen regenschade en het nog grotere belang van het voorkomen van koudebruggen."

Welke oproep zou je willen doen om er gezamenlijk voor te zorgen dat de bouw meer gebruik gaat maken van biobased materialen?

"Ga aan de slag met biobased alternatieven. Wacht niet af totdat regelgeving je dwingt om te bouwen aan prettigere en gezondere binnenruimten en een bouw die de klimaatverandering stopt. Laten we de bouw omvormen; van een van de grootste CO2-uitstoters, naar een sector die andere sectoren  
-door CO2-opslag- kan compenseren."

Ga terug