Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuw biobased locatieconcept voor elektrisch vrachtvervoer


Ongeveer een kwart van de uitstoot van het wegtransport in de Europese Unie is afkomstig van zware bedrijfsvoertuigen. De transitie naar elektrisch vrachtvervoer moet dan ook versneld worden. Proof of the sum heeft eind vorig jaar de door Milence georganiseerde architectenselectie voor haar locatieconcept gewonnen. Milence wil voor haar gebruikers de beste rust- en laadervaring bieden. Hij of zij moet echt tot rust kunnen komen. In de visie van Proof of the sum stonden de chauffeur, duurzaamheid en integraliteit centraal.

Milence, opgericht in 2022 als joint-venture tussen Daimler Trucks, Traton Group en Volvo Group, heeft zich tot doel gesteld om in vijf jaar meer dan 1.700 hoogwaardige oplaadpunten voor zwaar transport te realiseren doorheen Europa.

Placemaking

De nieuwe Milence laadlocaties richten zich op het comfort voor chauffeur en vrachtwagen. Logische en veilige draaicirkels leiden de chauffeur in één enkel rijrichting naar de ruimte parkeerhavens. De gelamelleerd houten boog- en dakconstructies bieden bescherming en beschutting voor chauffeur en laders. Daarnaast vormen zij de sterke visuele identiteit van elke Milence locatie. Het zachte karakter van het hout wordt verder versterkt door zorgvuldige verlichting, geïntegreerde bewegwijzering en de aandacht voor waterbuffering en vegetatie. Op een goed zichtbare plek ligt een hoogwaardig paviljoen met mogelijkheden voor lounge, automaten met verse maaltijden, sanitaire voorzieningen en eventueel een outdoor fitness. Hiermee wordt de ervaring van elk bezoek versterkt. Zowel bij kort bezoek tijdens snelladen als bij overnachting op de locatie.

Losmaakbaar

De voorgestelde ontwerpuitgangspunten geven antwoord op de ambitie van Milence om de duurzame transitie te versnellen. Biobased materialen, losmaakbare detaillering, doorgedreven prefabricatie en modulariteit vormen de basis. Dit zorgt voor een locatieconcept met een passende duurzaamheidsscore. Nagenoeg alle bouwelementen worden centraal in Europa voorbereid en worden op de locaties eenvoudig geassembleerd.
De modulaire benadering maakt het concept ook eenvoudig schaalbaar. De Milence locaties worden zowel gerealiseerd als volledige nieuwe greenfields maar ook door elektrificatie van een parkeerplaatsen op bestaande truckparkings. Locaties zullen in principe variëren van 4 (S) tot 64 (XL) laadpunten.

Integraliteit

Na de architectenselectie is het ontwerpteam uitgebreid om het ontwerp door te ontwikkelen. Het team is vervolledigd met Arcadis, Today, Treetek en Dekra. Arcadis richt zich op de ondergrondse (kabel)infrastructuur en fundering. Treetek is de engineer voor de houtconstructie. Dekra vervult de rol van (brand)veiligheidsadviseur en Today ontwikkelt het signing- en bewegwijzeringsconcept. Met alle partijen is een ontwerphandboek ontwikkeld wat door de lokale ontwikkelteams doorheen Europa als leidraad wordt ingezet.

Mike Kok (Brand Manager Milence): “Ik vind speciaal aan Proof of the sum dat ze de zaken super fact-based doen. Niet zomaar een antwoord geven, maar toch altijd wel klaar staan voor een snel antwoord of zich flexibel opstellen om iets voor elkaar te krijgen. De directe persoonlijke betrokkenheid en het opzetten van een partnership is doorslaggevend geweest om met hen samen te werken.”

Pionieren
Voor het ontwerpen van laadlocaties voor vrachtverkeer zijn nog weinig tot geen richtlijnen of normen beschikbaar. Op elk aspect is het voor Milence en het ontwerpteam pionieren. Het ontwerp is eigenlijk een product wat in elke ontwerpstap zorgvuldig geverifieerd wordt. Hiervoor zijn de inzet van 3D-simulaties, marktonderzoek, klankbordgroepen en fysieke tests van mock-ups essentieel. Tot slot is uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige laadtechnologie zodat het ontwerp deze nu en de toekomst moeiteloos kan integreren.

Ga terug