Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuwe rekentool brengt inzicht in emissies van bouwprojecten


Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw kunnen vanaf nu gebruik maken van de online rekentool NOxestimator. De NOxestimator is een handig middel om inzicht te krijgen in emissies van een bouwproject.

De online tool is ontwikkeld voor toepassing tijdens de plannings- of aanbestedingsfase van een individueel project. Zo kunnen verschillende varianten worden doorgerekend op hun geschatte effect op de verschillende emissies (stikstof, CO2, fijnstof).

De NOxestimator en de achterliggende berekeningen en emissiefactoren zijn ontwikkeld door TNO in opdracht van programma Schoon en Emissieloos Bouwen. Het doel van de tool is vooral het verkrijgen van inzicht in hoeveel uitstoot er is op de bouwplaats door de inzet van bouwmaterieel.

Spelen met machine inzet

Met deze tool kan de totale emissie van een project worden berekend. Daarnaast kan de gebruiker de emissie per soort machine of voertuig zien. Er is voor deze tool gekozen omdat hij eenvoudig te gebruiken is voor opdrachtgevers en -nemers. De ontwikkelde webbased versie van de tool maakt het voor gebruikers eenvoudig om de variabelen in te voeren die nodig zijn om de emissies van bouwmaterieel te berekenen. De rekentool wordt begin volgend jaar verder uitgebreid.

Voor veel opdrachtgevers en -nemers is het gebruik van de tool een belangrijke eerste stap in de overgang naar een bouwplaats zonder uitstoot, omdat het hen bewust maakt van de impact op klimaat, natuur en gezondheid.

Bron: opwegnaarseb.nl

Ga terug