Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Overtuigend pleidooi voor houtbouw


De toepassing van hout biedt oplossingen voor verschillende hedendaagse opgaven, zoals klimaatverandering, de woningbouw- en stikstofcrisis en de realisatie van een circulaire economie. Een pleidooi van brancheorganisaties moet helpen beslissers op het juiste spoor te zetten.

Centrum HoutFSC NederlandPEFC NederlandSTIP en Keurhout hebben een samenvatting met wetenschappelijke onderbouwing en infographic opgesteld, waarom de toepassing van hout voor Nederland juist nú zo belangrijk is. Veel voordelen zijn inmiddels genoegzaam bekend, maar de volle potentie van houtbouw is nog (lang) niet bereikt. Hout kan bijvoorbeeld het verschil maken in:

  1. Klimaatverandering

Consequent houtgebruik in nieuwbouw kan op korte termijn tot >40% reductie van CO2-emissie leiden, nog zonder de opgeslagen CO2 mee te rekenen (bron: W/E 2016*). Aangezien de bouwsector grote klimaatimpact heeft, is hier snel veel winst te boeken. Tijdens de groei van hout wordt CO2 vastgelegd. Deze blijft opgeslagen zolang het hout in gebruik is. Daarnaast wordt er bij de bewerking van hout weinig energie verbruikt, en daarmee weinig CO2 uitgestoten. Met hout kan naast CO2-neutraal zelfs CO2-negatief gebouwd worden.

  1. Stikstofcrisis

Bij bouwen met hout wordt door de eenvoudige bewerkbaarheid, het lage gewicht en de hoge mate van prefabricage veel op transportbewegingen bespaard. Dit leidt tot beperking van bouwtijd, van het woon-werkverkeer van personeel en van de inzet van zwaar materieel. Al deze aspecten helpen stikstofemissie te voorkomen.

  1. Woningbouwopgave

Houtbouw wordt in een hoge mate uitermate precies geprefabriceerd. Hierdoor wordt de bouwtijd verkort - waardoor snel meer woningen gebouwd kunnen worden - gaat de bouwkwaliteit omhoog en wordt veel verkeers- en geluidoverlast voorkomen.

  1. Behoud en bescherming van bossen

Het toepassen van gecertificeerd (=duurzaam) hout draagt bij aan het behoud van bossen en is een belangrijk middel tegen ontbossing. Gecertificeerd duurzaam hout draagt daarnaast (ook internationaal) bij aan de financiering van bosbeheer. Deze waarde maakt dat beherende instanties en de lokale bevolking het bos, en de werkgelegenheid, beschermen tegen omvormingen naar andere vormen van landgebruik zoals soja- en palmolieplantages of veehouderij. Duurzaam beheer van bossen garandeert een betrouwbare en onuitputtelijke houtvoorziening zonder verlies van andere belangrijke functies van het bos, zoals biodiversiteit en recreatie.

  1. Circulariteit

Als belangrijkste hernieuwbare grondstof is hout essentieel voor een circulaire economie. Hout is bovendien eenvoudig te recyclen en hergebruiken, waardoor het materiaal en de opgeslagen CO2 efficiënt en blijvend worden benut.

  1. Duurzaamheid in GWW-sector

Al langer is de zeer gunstige milieu-impact door toepassing van hout bekend en steeds vaker blijkt dat hout in de GWW veel langer meegaat dan de technisch ontworpen levensduur. Samen met de CO2-opslag is meer hout in de GWW derhalve een logische en duurzame keuze.

Hoe kunnen de voordelen van duurzaam hout beter worden benut? De brancheorganisaties doen bij hun pleidooi een aantal voorstellen, variërend van een verplicht percentage biobased materialen bij bouwprojecten, duurzaamheidstimulerende wetgeving en het inzetten van financieel-economische instrumenten, zoals btw-verlaging en/of premies voor milieuvriendelijke bouwmaterialen en CO2-taks voor materialen met veel uitstoot. Er is in elk geval voldoende (duurzaam geproduceerd) hout om snel meer houtbouw toe te passen. De bossen in landen van de Europese Unie omvatten 180 miljoen hectare, waar jaarlijks een miljard m3 hout bij groeit. Hiervan wordt per jaar 470 miljoen m3 geoogst, dat is minder dan de helft.

Bron: Centrum Hout

Centrum Hout is als partner betrokken bij HOUTBOUW.

Informatie: https://www.houtnatuurlijkvannu.nl/een-pleidooi-voor-het-bouwen-met-duurzaam-hout/

Ga terug