Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Terug van weggeweest: vakbeurzen MONUMENT en RENOVATIE


MONUMENT en RENOVATIE in 2019, Brabanthallen Den Bosch (foto 54events)

Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 mei vinden in de Brabanthallen in Den Bosch – eindelijk – weer de vakbeurzen RENOVATIE en MONUMENT plaats. Hun laatste edities dateren inmiddels uit het pre-corona tijdperk, maar tenminste 2 voortekenen zijn goed: een volgepakte beursvloer en een fantastisch kennisprogramma.

MONUMENT 2022

MONUMENT beleeft  haar tweede editie. De vakbeurs biedt een uitgekiende programmering waarin vooral het thema verduurzaming volop aan bod komt. De beursvloer biedt een brede scope aan exposanten en er is volop reuring met onder meer diverse doorlopende demonstraties.

Een waar feestje in 2019
In mei 2019 was de eerste vakbeurs MONUMENT een waar feestje, aldus beursmanager Dedy Collette. Nadat de sector het een aantal jaren zonder een beursplatform had moeten doen, was er op deze nieuwe beurs weer volop ruimte voor leveranciers en vaklieden om elkaar te ontmoeten. Ook het kennisprogramma werd enthousiast ontvangen. “We werkten met een beurstheater midden op de beursvloer. Alle 200 stoelen waren voortdurend bezet en ook de gangpaden eromheen stonden vol.”

Alle toonaangevende partijen
Op dat enthousiasme rekent Collette ook nu weer. “Alle toonaangevende partijen in Nederland die zich bezighouden met kennisdeling rondom monumentenzorg zijn daarin vertegenwoordigd. We zijn er trots op dat we al die partijen aan ons weten te binden. Het staat garant voor een diepgaand programma, dat kennis en inhoud voor de toekomst biedt rond actuele thema’s. Het is afgestemd op een geïnteresseerd vakpubliek.”

Verduurzaming
Een belangrijk thema van de beurs MONUMENT is verduurzaming. “En dat vanuit verschillende invalshoeken. Het is een hot topic en een thema waar je niet omheen kunt in deze tijd. Met het verduurzamen van monumenten is veel winst te behalen. Tegelijk is het gebonden aan allerlei strikte wet- en regelgeving. Dat is niet zo gemakkelijk. Er is daarom veel behoefte aan het delen van kennis.”

Beursvloer mooie doorsnede toeleveranciers
Die kennis is niet alleen te halen in het uitgebreide kennisprogramma, maar zeker ook bij de diverse exposanten. “We hebben een mooie doorsnede van toeleveranciers die actief zijn in de sector. We zijn heel tevreden met de goed gevulde beursvloer. Dit ondanks alle strubbelingen in de voorbereidingen, waarbij de beurs door COVID-19 tot drie keer toe verplaatst moest worden. We zijn blij te zien dat de exposanten gewoon mee zijn gegaan en trouw zijn gebleven aan de beurs.”

Breed aanbod
Uiteraard zijn er ook op de beursvloer diverse exposanten rondom het thema verduurzaming. Maar het aanbod is veel breder. Zo zijn er ook verffabrikanten aanwezig en leveranciers van speciale pigmenten. Maar ook stoffering,  restauratietechnieken en -producten zijn vertegenwoordigd in het aanbod.

Pleinen
Op de beursvloer is ook ruimte gemaakt voor speciale themapleinen. Zo is er een Duurzaamheidsplein, dat is ingericht door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ERM, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. De gespecialiseerde aannemers van het GA-Platform verzorgen een Ambachtenplein. Hier zijn doorlopende demonstraties te zien van schilders, glazeniers, voegers, leidekkers, steenhouwers, timmerlieden en smeden.

Neerlandsch Stucgilde
Het Neerlandsch Stucgilde, tot slot, zal laten zien hoe een restauratiestucadoor werkt. Zowel ervaren gildeleden als leerlingen van de Opleiding Meester Stucadoor zullen demonstraties verzorgen.

RENOVATIE 2022

RENOVATIE biedt praktische oplossingen voor de thema’s waar de renovatiemarkt dagelijks mee te maken heeft. Dat geldt bijvoorbeeld voor verduurzaming, circulariteit en bouwlogistiek, maar ook voor wet- en regelgeving en het tekort aan vakmensen. In het kennisprogramma wordt vooral praktische kennis gedeeld.

Verduurzaming en energietransitie rode draad
“Kennis waar opdrachtgevers, aannemers en installateurs direct hun voordeel met kunnen doen”, aldus beursmanager Wendy van de Geijn. De gekozen onderwerpen zijn niet alleen praktisch, maar ook heel actueel. Uiteraard lopen verduurzaming en energietransitie als een rode draad over de beursvloer en het programma. Ook worden ontwikkelingen op het gebied van onder meer bouwlogistiek, sloop en circulariteit, communicatie met bewoners en VvE’s en de inzet van prefab uitgediept.

Oog voor de uitdagingen corporaties
“Uiteraard hebben we ook oog voor de uitdagingen van corporaties. Zo is een van de onderwerpen ‘slopen of renoveren’. Eerder hebben we dat al eens benaderd vanuit de financiële kant, nu komt ook de ‘zachte’ kant aan bod. Bijvoorbeeld de bewoner, die in discussie gaat of misschien wel weerstand heeft. We belichten dat vanuit zowel de corporatie als vanuit de aannemer en vanuit een intermediair die zich specifiek bezig houdt met deze kant van renovatie.”

Tekort aan mensen en prefab
Een actueel thema in de bouw is het tekort aan mensen. “We gaan daarom specifiek in op de rol die prefab kan spelen bij renovaties. Heel concreet zullen leveranciers aangeven wat zij hebben te bieden aan oplossingen, zoals voor binnenwanden, balkons, installaties, gevelelementen en dergelijke. We willen vooral praktische voorbeelden laten zien”, geeft Van de Geijn aan.

Bouwlogistiek
Behalve met prefab elementen is het tekort aan mensen deels ook op te lossen met een andere bouwlogistiek. Sander Houtebos van Wever Bouwgroep is een van de sprekers die hierop ingaan. Dit bedrijf werkt veel in de binnenstad van Amsterdam, waar medewerkers continu op zoek waren naar parkeerplaatsen. Wever Bouwgroep heeft er nu voor gekozen om de medewerkers de beschikking te geven over een bakfiets en om materialen aan te voeren met één auto die verschillende bouwplaatsen bedient. De vakmensen zijn geen tijd meer kwijt aan het zoeken naar een parkeerplaats én ze hoeven zich niet meer druk te maken over materialen.

Wet- en regelgeving
Ook wet- en regelgeving is een thema op RENOVATIE. Ook hier is de benadering vooral praktisch gericht. Zo wordt ingegaan op de nieuwe ‘Standaard en streefwaarden voor woningisolatie’, maar ook op subsidieregelingen voor circulair bouwen.

Beursvloer: 130 deelnemende bedrijven
De thema’s van het kennisprogramma zijn in al hun aspecten ook terug te vinden op de beursvloer. Die is geheel gevuld en de circa 130 deelnemende bedrijven die staan te popelen om zich eindelijk weer in levende lijve aan een breed vakpubliek te kunnen presenteren.

Compleet en gevarieerd aanbod
Al met een zeer compleet en gevarieerd aanbod met een mix van alle relevante productgroepen. “Na-isolatie is goed vertegenwoordigd evenals isolatie, maar we hebben ook allerlei andersoortige bedrijven. Denk aan Mosa met tegels, Faay met duurzame wanden en Bostik met zijn lijmen. En dat alles toegespitst op de renovatiemarkt. En de combinatie met de beurs MONUMENT, met nog eens 80 gespecialiseerde exposanten, geeft nog een extra dimensie voor zowel bezoekers als exposanten.” aldus Rein Bosma van organisator 54events.

MONUMENT en RENOVATIE 2022

www.monumentenbeurs.nl en www.renovatiebeurs.nl

Dagelijks open van 10:00 tot 17:00

17, 18 en 19 mei 2022
Brabanthallen, Den Bosch

Gratis toegang tot MONUMENT via https://www.databadge.net/reno2022/reg/mon
Gratis toegang tot RENOVATIE via https://www.databadge.net/reno2022/reg/ren

Ga terug