Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Veel animo voor City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Foto: project SAWA Rotterdam, Mei architects and planners

Binnen de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken gemeenten, provincies, ministeries en diverse sectororganisaties en private partijen aan versnelling en verbetering van circulair bouwen. Met recent 48 nieuwe partners komt het totaal op 86 partners.

De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staan we voor de opgave om dit circulair en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en reductie van CO2 en stikstof. De oplossing: circulair en conceptueel bouwen. Dat biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. Gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen samen. Ze hebben als doel om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.

De deal richt zich op 3 thema’s. Ten eerste biobased bouwen. Woningen worden voor een groot deel gebouwd met hernieuwbare materialen. Bijvoorbeeld hout, bamboe en stro. Maar ook, hennep, wol, algen en mycelium kunnen belangrijke grondstoffen worden voor de bouw. Zo wordt CO2 opgeslagen in gebouwen. Biobased materialen zijn ook licht. Daardoor kan elektrisch bouwmaterieel worden gebruikt, waarbij geen uitstoot plaatsvindt. Ten tweede richten we ons op conceptueel en industrieel bouwen. Woningen worden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dit zorgt voor een kortere bouwtijd, hogere woningkwaliteit en minder afval en transportbewegingen. Tot slot kijken we naar de financiering van circulair bouwen. Naar de looptijd van investeringen en de restwaarde van een gebouw aan het einde van zijn levensduur. Een gebouw wordt nu in 30 jaar vaak naar nul afgeschreven. Raar als je bedenkt dat de elementen nog waarde hebben. We kijken hoe we die waarde kunnen vergroten en verzilveren. Ook andere soorten waarden, zoals de verbetering van het binnenklimaat en de luchtkwaliteit worden meegenomen. Zo draagt de bouw bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen en aan een leefbare stad.

City Deals zijn in diverse onderzoeken van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en de NSOB aangemerkt als krachtige voorbeelden van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector. Deze City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen moet het circulair bouwen van ‘niche’ naar mainstream brengen. Onderdeel daarvan is dat steden een eigen casus in. De mooiste projecten worden in de spotlights gezet. De lessen worden gedeeld en vertaald in nieuwe wetten, regels en instrumentarium bij gemeenten, provincies en rijk. Zo maken we van circulair bouwen de nieuwe standaard.

Ga terug