Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Ymere wil nog dit jaar starten met houten woontoren in Haarlem Oostpoort


Ymere wil in december 2024 starten met de bouw van een grotendeels houten woontoren in de nieuwe wijk Haarlem Oostpoort. Het is het eerste project in dit transformatiegebied. Het gaat om honderd één- of tweepersoonswoningen van ongeveer vijftig vierkante meter met huren tussen de 600 á 800 euro. De gemeente hoopt de grondverkoop, kavel 1F, in mei of juni af te ronden.

Hart voor Oostpoort is een nieuw ontwikkelgebied aan de oostkant van Haarlem. Het is nu nog rommelig gebied met bedrijfsgebouwen en een spaghetti aan wegen en treinrails, maar ook naast een natuurpolder. Er staan in het gebiedsplan ongeveer duizend nieuwbouwwoningen ingetekend, waarvan 40 procent sociale woningbouw. Dat aandeel komt volledig in handen van woningcorporaties, zo heeft de gemeente afgesproken met de woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen.

Ymere bijt de spits af. Volgens projectontwikkelaar Ruben van der Spek wordt het een supersprint om dit jaar te starten. Maar deze snelheid is nodig om te voldoen aan een harde voorwaarde van de Woningbouwimpuls-subsidie die Haarlem in 2021 heeft ontvangen. Voorwaarde is dat binnen drie kalenderjaren de bouw start.

Voor Ymere is dit het eerste grote houtbouwproject. Van der Spek houdt rekening met 10 procent hogere bouwkosten dan bij traditionele bouw: "We hebben het convenant houtbouw van de Metropoolregio Amsterdam ondertekend. Dat moet je wel eens beginnen. We maken daarvoor geld vrij uit een extra potje en de gemeente Haarlem geeft korting op de grondprijs." Het gebouw krijgt een betonnen fundering en liftschaft. Kolommen en wanden worden in hout uitgevoerd.

Van der Spek presenteerde het project op 11 maart bij de bijeenkomst Naar 20% procent houtbouw in de MRA in Pakhuis de Zwijger. Met de ondertekening in 2021 van het Convenant Houtbouw MRA 2021-2025  committeerde zich een groot aantal partijen aan het realiseren van een schaalsprong in de toepassing van hout -of liever: biobased materialen- in de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam.

Bron: nul20

Ga terug